TEKNİK BİLGİ

TEKNİK BİLGİ

SIKÇA SORULAN SORULAR

TEKNİK BİLGİLER

 

Ön izolasyonlu boruların döşenmesine başlarken uygun genişlik ve derinlikte kazı yapılmalıdır. Kazı yapıldıktan sonra zemin yumuşak ise uygun hale getirilip çökmemesi sağlanmalıdır. Kazı derinliğini belirlerken genellikle donma mesafesi,  arazinin kullanım durumu veya yapısına göre bu derinlik belirlenir. Kazı işlemi bittikten sonra yukarıdaki şekilde görüldüğü gibi boruların altında, üstünde ve yanında minimum 100 mm kum olmalıdır. İki boru arasında ise en az aşağıdaki tabloda belirtilen mesafeler bırakılmalıdır. Kumlama yapıldıktan sonra kum kompaktör yardımıyla sıkıştırılmalıdır.

 

Kılıf Çapı (mm) Borular arasındaki
mesafe L (mm)
90-180 150
200-560 250
630 ve yukarısı 300

Ön izolasyonlu boru sistemlerinde servis borusu genleşirken pur ve kılıf borusu da servis borusuyla beraber hareket ederek genleşir. Sistemdeki genleşme, boru hattına zarar vermemesi için kompansatör veya  Z,L ve U uygulamaları kullanılır. Projeye göre doğru uygulama seçilerek borudaki uzama absorbe edilir.

Toprak üstü boru hatlarında genleşme hesap yöntemi;

Toprağa gömülü hatlarda genleşme hesap yöntemi;

Doğrudan toprağa gömülü hatlarda toprak, boru için karşı direnç oluşturarak genleşme miktarını azaltır.

Boru hatlarında genleşmeden kaynaklanan gerilmeye maruz kalıp, kompansatöre ihtiyaç duyulmayan emniyetli mesafeye  denir.

L elemanı;

miktarını hesapladıktan sonra, bu uzamayı karşılayacak B boyu aşağıdaki tablodan seçilir.

U elemanı;

uzama miktarları hesap edildikten sonra aşağıdaki tablodan B değerleri seçilir.

Z elemanı;

uzama miktarları hesap edildikten sonra aşağıdaki tablodan B değeri seçilir.

SU DEBİSİ VE BORU ÇAPI HESABI

Isıtılacak alan ( sera, apartman, site, mahalle vs vs.) için ihtiyaç duyulan ısı miktarı hesap edildikten sonra ısıtma amaçlı kullanılacak suyun gidiş dönüş sıcaklıklarına göre gerekli debi hesap edilebilir.

Debi hesabı yapıldıktan sonra borudan geçen sıcak suyun hızına bağlı olarak aşağıdaki formülle boru çapı hesabı yapılır (su hızının yüksek seçilmesi boruda oluşan basınç kaybını arttırır ve tesisatın ömrünü kısaltır.Bunlar göz önüne alınarak uygun bir hız  seçilmelidir).

Borulardaki basınç kaybı hesaplaması birkaç farklı yöntemle hesaplanabilir. Bu yöntemler aşağıda ki gibidir.

• Darcy-Weisbach Formülü
• Colebrook-White Denklemi ve Moody Diyagramı
• Swamee-Jain Metodu ;
• Hazen – Williams Metodu ;
• Manning Metodu ;

Hazen – Williams Metodu:

(bar/m)

P    = Bir metre boru boyu için basınç kaybı (bar/m)
Q    = Debi (l/dak)
D    = Boru iç çapı (mm)
C    = Hazen – Williams pürüzlülük katsayısı (birimsiz)

Bu formülle yapılan hesaplama yalnızca 1 metre boru için oluşan basınç kaybı içindir. Ek parçaların basınç kayıpları ve boru hattındaki kod farkı (10 mSS = 1 bar) yukarıda ki formülle hesaplanan basınç kaybına eklenmelidir.

Toprağa direkt olarak gömülü olan ön izolasyonlu boruların ısı kaybı hesabı aşağıdaki denklemlerle hesaplanır.

HESAPLAMALAR İÇİN KULLANILAN KABUL DEĞERLERİ;

λS , Servis borusunun ısıl iletkenlik katsayısı    : 76 (W/m˚C)
λPur , Poliüretanın ısıl iletkenlik katsayısı    : 0,0275 (W/m˚C)
λPe , Kılıf borusunun ısıl iletkenlik katsayısı    : 0,43 (W/m˚C)
λt , Toprağın ısıl iletkenlik katsayısı        : 2 (W/m˚C)
H , Toprak dolgu yüksekliği            : 500 (mm)
Tt , Toprak sıcaklığı                : 5 (˚C)

HESAPLAMALAR İÇİN KULLANILAN KABUL DEĞERLERİ;

λS , Servis borusunun ısıl iletkenlik katsayısı    : 76 (W/m˚C)
λPur , Poliüretanın ısıl iletkenlik katsayısı    : 0,0275 (W/m˚C)
λPe , Kılıf borusunun ısıl iletkenlik katsayısı    : 0,43 (W/m˚C)
λt , Toprağın ısıl iletkenlik katsayısı        : 2 (W/m˚C)
H , Toprak dolgu yüksekliği            : 500 (mm)
Tt , Toprak sıcaklığı                : 5 (˚C)

HESAPLAMALAR İÇİN KULLANILAN KABUL DEĞERLERİ;

λS , Servis borusunun ısıl iletkenlik katsayısı    : 76 (W/m˚C)
λPur , Poliüretanın ısıl iletkenlik katsayısı    : 0,0275 (W/m˚C)
λPe , Kılıf borusunun ısıl iletkenlik katsayısı    : 0,43 (W/m˚C)
λt , Toprağın ısıl iletkenlik katsayısı        : 2 (W/m˚C)
H , Toprak dolgu yüksekliği            : 500 (mm)
Tt , Toprak sıcaklığı                : 5 (˚C)