Kaçak Gözetleme Sistemi

Ara Birim

Arabirim üniteleri 200 ila 1000 metre arasındaki döngüleri kontrol eden üzerinde LCD modül ve parametre ayar düğmeleri bulunan IP 55 sınıfı korumaya sahip cihazlardır. MODBUS protokolünü destekler niteliktedir. Bu sayede herhangi bir otomasyon sistemine adapte edilebilmektedir. Kullanıcı ekrandaki butonları kullanarak hat ile ilgili parametreleri cihaza tanıtır. Sistem Girilen hat mesafesine göre 12 Bit hassasiyetle ölçüm yapmaktadır. Kaçak anındaki metraj referans noktasına göre ekranda belirir. Cihazda ayrıca röle çıkışları mevcut olup kaçak anında kapalı konuma geçmektedir. Cihaz ile ilgili ekran görüntüleri aşağıda mevcuttur.


    Parametre ayar ekranı

       Normal çalışma durumu

     Kaçak anındaki ekran        

Merkezi Birim

Merkezi Birim, arabirimlerden gelen verileri değerlendirmektedir, bir merkezi birime 127
adet arabirim bağlanabilmektedir. Merkezi birim ünitesinde raporlama, geriye dönük kayıt
kontrolü, grafiksel ve mnemonic gösterim, raporlama gibi birçok özellik bulunmaktadır.
Merkezi birim bir PC olduğu için uzaktan erişim veya çıktı alma gibi birçok özellikte kullanılabilir. Merkezi birim ile ilgili ekran görüntüleri aşağıda verilmiştir.


Notlar :

• Bahsedilen cihazlar içerisinde metrik omajı yaklaşık 1.1 ohm olan ve sensor tel olarak
Cr-Ni tel, döngü teli olarak ise Cu tel bulunan ön izolasyonlu borular içindir.
• Sahadaki tel çiftlerinin montajı doğru yapılmaması durumunda cihazlar
çalışmamaktadır. Cihazların çalışma prensibi Kapalı Döngü esasına dayanmaktadır.
Bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.
• Cihazlar teslim edilirken kalibrasyonları yapılarak, sertifikasyon belgesi ile birlikte
verilmektedir.