Borularda basınç kaybı

Borulardaki basınç kaybı hesaplaması birkaç farklı yöntemle hesaplanabilir. Bu yöntemler aşağıda ki gibidir.

• Darcy-Weisbach Formülü
• Colebrook-White Denklemi ve Moody Diyagramı
• Swamee-Jain Metodu ;
• Hazen - Williams Metodu ;
• Manning Metodu ;

 
Hazen – Williams Metodu:

   (bar/m)


P    = Bir metre boru boyu için basınç kaybı (bar/m)
Q    = Debi (l/dak)
D    = Boru iç çapı (mm)
C    = Hazen – Williams pürüzlülük katsayısı (birimsiz)


Bu formülle yapılan hesaplama yalnızca 1 metre boru için oluşan basınç kaybı içindir. Ek parçaların basınç kayıpları ve boru hattındaki kod farkı (10 mSS = 1 bar) yukarıda ki formülle hesaplanan basınç kaybına eklenmelidir.