Genleşme hesabı

Ön izolasyonlu boru sistemlerinde servis borusu genleşirken pur ve kılıf borusu da servis borusuyla beraber hareket ederek genleşir. Sistemdeki genleşme, boru hattına zarar vermemesi için kompansatör veya  Z,L ve U uygulamaları kullanılır. Projeye göre doğru uygulama seçilerek borudaki uzama absorbe edilir.    

Toprak üstü boru hatlarında genleşme hesap yöntemi;Toprağa gömülü hatlarda genleşme hesap yöntemi;

Doğrudan toprağa gömülü hatlarda toprak, boru için karşı direnç oluşturarak genleşme miktarını azaltır.
Boru hatlarında genleşmeden kaynaklanan gerilmeye maruz kalıp, kompansatöre ihtiyaç duyulmayan emniyetli mesafeye denir.


L elemanı;


miktarını hesapladıktan sonra, bu uzamayı karşılayacak B boyu aşağıdaki tablodan seçilir.


U elemanı;


uzama miktarları hesap edildikten sonra aşağıdaki tablodan B değerleri seçilir. 


Z elemanı;


uzama miktarları hesap edildikten sonra aşağıdaki tablodan B değeri seçilir.